Giới thiệu Phân hiệu
Ngày đăng: 21/02/2023  11:41
Mặc định Cỡ chữ

GIỚI THIỆU PHÂN HIỆU

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (Phân hiệu) là đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 310/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phân hiệu tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2019-2020 theo Quyết định số 1462/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức hoạt động đào tạo.

Phân hiệu có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành về pháp luật; tổ chức và thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức và thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và cung ứng các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật và của Trường Đại học Luật Hà Nội.

        Ngay từ những ngày đầu thành lập, Phân hiệu đã được thừa hưởng những thế mạnh, uy tín hiện hữu của Trường Đại học Luật Hà Nội - Cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật uy tín, lớn nhất của cả nước với truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển; có chương trình đào tạo bài bản, khoa học và có đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực pháp luật trình độ cao cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

        Bên cạnh đó, Phân hiệu còn được tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất và đội ngũ viên chức giáo dục của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột. Cơ sở vật chất của Phân hiệu được đầu tư xây dựng, trang bị đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo với quy mô 2000 học viên, sinh viên:

        - Tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Phân hiệu có diện tích đất: 97.700 m2; diện tích xây dựng: 23.900 m2, các công trình đã được xây dựng gồm 03 tòa giảng đường, 02 tòa ký túc xá, tòa nhà hành chính - thư viện, nhà công vụ, căng tin, nhà thi đấu, sân vận động ngoài trời, các công trình hạ tầng và phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 262 tỷ đồng.

- Tại số 02 Ybih Alêô, thành phố Buôn Ma Thuột, Phân hiệu có diện tích đất: 540,7 m2, tài sản trên đất gồm 02 ngôi nhà 02 tầng phù hợp với chức năng cung ứng các dịch vụ pháp lý, dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, làm văn phòng tuyển sinh và tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm.

          Phân hiệu hiện có 42 viên chức, người lao động cơ hữu. Trong đó, các viên chức đều có thâm niên hơn 07 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục chuyên ngành luật; 01 Phó Giáo sư, 01 tiến sĩ, 24 thạc sĩ chủ yếu được đào tạo tại hai cơ sở đào tạo luật học lớn nhất của cả nước là Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, việc phân công giảng viên giảng dạy đối với các lớp, khóa tại Phân hiệu được thực hiện thống nhất với Trụ sở chính của Trường theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn những giảng viên cơ hữu của Trường có trình độ đào tạo cao, có nhiều kinh nghiệm công tác và tâm huyết với nghề.

          Qua bốn năm đầu tuyển sinh, đào tạo; Phân hiệu đã thu hút được sinh viên, học viên đăng ký tuyển sinh, trúng tuyển và nhập học đến từ 34 tỉnh/thành phố trong cả nước với quy mô tuyển sinh trung bình khoảng 200 sinh viên, học viên/01 năm đối với trình độ đại học và sau đại học./.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÂN HIỆU

 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
 2. Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, các quy định, quy chế nội bộ của Trường theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng; 
 3. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động quảng bá tuyển sinh, tuyển sinh, đào tạo, quản lý đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành về pháp luật tại Phân hiệu theo quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;
 4. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng định hướng và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Phân hiệu; tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao, chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của Phân hiệu theo quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;
 5. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch, quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;
 6. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức cung ứng các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;
 7. Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp với chuyên môn của Phân hiệu đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;
 8. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý người học, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học theo quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng; chủ động phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo tại Phân hiệu;
 9. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác y tế trường học, thông tin - thư viện, bảo đảm chất lượng đào tạo, khảo thí, thanh tra nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, hành chính - tổng hợp, tài chính - kế toán và quản lý tài sản tại Phân hiệu theo quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp, ủy quyền của Hiệu trưởng;
 10. Về quản lý nội bộ Phân hiệu

a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác hằng năm của Phân hiệu; đề xuất lịch công tác, làm việc của lãnh đạo Trường trong lĩnh vực công tác của Phân hiệu; xây dựng danh mục công việc, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Phân hiệu;

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thi hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu; tổ chức thực hiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn của pháp luật và của Trường trong lĩnh vực công tác của Phân hiệu; xây dựng và thực hiện quy định/hướng dẫn về lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của các cá nhân trong Phân hiệu; xây dựng bộ thủ tục hành chính thực hiện công việc, nhiệm vụ của Phân hiệu;

c) Thực hiện công tác quản lý viên chức, người lao động của Phân hiệu theo quy định của pháp luật, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Phân hiệu, lập, quản lý và nộp lưu trữ hồ sơ công việc theo quy định;

đ) Quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản, trang thiết bị do Trường cấp hoặc giao; thực hiện các quy định về tài chính của Trường và pháp luật;

e) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hoặc theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra của Trường và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

g) Tổ chức triển khai, tổng kết các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, quyên góp ủng hộ… do Trường hoặc các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức phát động theo quy định hoặc phân công;

h) Báo cáo và đề xuất với Hiệu trưởng về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác của Phân hiệu, của Trường.

 1. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu và sự phân công của Hiệu trưởng.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định hoặc phân công của Hiệu trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

III. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN HIỆU

1. Quyết định số 2274/QĐ-ĐHLHN ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. (Xem chi tiết)

2. Quyết định số 2275/QĐ-ĐHLHN ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Về việc phân cấp quản lý viên chức, người lao động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. (Xem chi tiết)

3. Quyết định số 2276/QĐ-ĐHLHN ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Về việc phân cấp quản lý các hoạt động chuyên môn đối với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. (Xem chi tiết)