CÔNG ĐOÀN PHÂN HIỆU
Ngày đăng: 21/02/2023  12:48
Mặc định Cỡ chữ

CÔNG ĐOÀN PHÂN HIU

 

Công đoàn Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk là Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội. Công đoàn Phân hiệu chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ và Ban Giám đốc Phân hiệu.

Công đoàn Phân hiệu hiện nay có 42 Công đoàn viên, trong đó Ban chấp hành gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 3 uỷ viên.

Thông tin liên hệ: Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu: ThS. Tô Viết Vinh.

SĐT: 0941. 919. 595