LIÊN CHI ĐOÀN THANH NIÊN PHÂN HIỆU
Ngày đăng: 21/02/2023  12:49
Mặc định Cỡ chữ

LIÊN CHI ĐOÀN THANH NIÊN PHÂN HIU

 

 

Liên Chi Đoàn Thanh niên Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk là tổ chức chính trị - xã hội, trực thuộc Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội; Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ và Ban Giám đốc Phân hiệu.

Liên Chi Đoàn Thanh niên Phân hiệu có chức năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thanh niên, thực hiện các nhiệm vụ:

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên.

2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Phân hiệu.

3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng.

 

CẤU TỔ CHỨC

Liên Chi Đoàn Thanh niên Phân hiệu bao gồm: Ban chấp hành (09 đồng chí) và 08 Chi đoàn trực thuộc. Ngoài ra, để đáp ứng về sở thích, nhu cầu hoạt động của sinh viên, Liên Chi Đoàn Thanh niên Phân hiệu trực tiếp quản lý 08 câu lạc bộ.

Thông tin liên lạc: Bí thư Liên Chi Đoàn: ThS. Lê Công Hải

SĐT: 0966.089.088