Trường Đại học Luật Hà Nội

Phân hiệu tại Tỉnh Đắk Lắk

Trường Đại học Luật Hà Nội - Phân hiệu tại Tỉnh Đắk Lắk

Trường đại học Luật Hà Nội

Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững

CẬP NHẬT THÔNG TIN


Cập nhật thông báo, tin tức, sự kiện mới nhất của Phân hiệu.

chuyên ngành đào tạo


Chương trình tiên tiến, giáo trình chất lượng, phương pháp giảng dạy hiện đại

Đại học Luật Hệ Chính quy

Đại học Luật

Hệ Chính quy

Xem chi tiết

1

Thạc sỹ Luật

.fgfgfgf

Xem chi tiết

1

Đại học Luật Văn Bằng 1

Hệ Vừa làm vừa học

Xem chi tiết

1

Đại học Luật Văn Bằng 2

Hệ Vừa làm vừa học

Xem chi tiết

1

Liên thông Đại học Luật

Hệ Vừa làm vừa học

Đội ngũ giảng viên


Gồm các Giảng viên cơ hữu tại phân hiệu

40+

NĂM

420+

GIẢNG VIÊN

9000+

SINH VIÊN

1000+

BÀI GIẢNG

đoàn thanh niên


Các tin tức, hoạt động mới nhất của Đoàn Thanh niên, Sinh viên tại Phân hiệu