Trường Đại học Luật Hà Nội

Phân hiệu tại Tỉnh Đắk Lắk

Trường Đại học Luật Hà Nội - Phân hiệu tại Tỉnh Đắk Lắk

Trường đại học Luật Hà Nội

Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững

Thông báo thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hệ chính quy tại Phân hiệu niên khóa 2021 – 2025

*Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hệ chính quy tại Phân hiệu niên khóa 2021 – 2025 có Số thứ tự từ 1104 đến 1291 trong file Đính kèm sau:./.

Trình duyệt trên thiết bị của bạn không hỗ trợ đọc file Pdf. Xin vui lòng tải về để xem. Tải về
tin tức - sự kiện