Phân hiệu Trường Đại học Luật tại Đắk Lắk chính thức hoạt động
Ngày đăng: 18/06/2019  20:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/5/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định số 1092/QĐ-BTP về việc giải thể Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột trực thuộc Bộ Tư pháp, có trụ sở tại tổ dân phố 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 13/5/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định số 1092/QĐ-BTP về việc giải thể Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột trực thuộc Bộ Tư pháp, có trụ sở tại tổ dân phố 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, sau khi Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột giải thể, toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; biên chế, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng do Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột quản lý được điều chuyển sang Trường Đại học Luật Hà Nội và thực hiện theo phương án bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk.
Để bảo đảm quyền lợi của người học, Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp nhận và thực hiện đào tạo, cấp bằng cho những học sinh do Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuật đã tuyển sinh và đang đào tạo hoặc liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp nhận các nghĩa vụ khác đối với nhóm người học (học sinh, học viên) đang được các cơ sở đào tạo khác đào tạo theo hợp đồng liên kết đào tạo với Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột tính đến thời điểm ngày 31/12/2019.
Cũng tại thời điểm này, Phân hiệu Trường Đại học Luật tại Đắk Lắk chính thức hoạt động, đã tiến hành tuyển sinh và đào tạo đại học Luật hệ chính quy bắt đầu từ năm học 2019 - 2020; các hệ vừa làm vừa học văn bằng 1, văn bằng 2 và thạc sĩ Luật học được Phân hiệu tuyển sinh và đào tạo liên tục.